uitzoeken en ophangen van gebruikte kleding.

Stageplaats id: 552

uitzoeken en ophangen van gebruikte kleding.

Je werkt met een aantal vrijwilligers, er word s'morgens gebruikte kleding uitgezocht, en die word s'middags verkocht.
Uitzoek en verkoop, met mogelijkheid tot kassa werk.

 • Doelgroep(en): Kinderen / jongeren
  Volwassenen
 • Activiteit(en): Verkoop
  ** Overig
 • Sector(en): Goede doelen / Idealistisch / Religie
 • Eisen / voorwaarden:
 • Gelden er leeftijdseisen: NEE
 • Opleiding(en): Alle
 • Locatie: Beverwijk
 • Tijdstip: Tijdens de vakantie
 • Tijdsduur: Meerdere dagen
 • Werktijden: 09.00 uur tot 15.30 uur, kan op dinsdag en donderdag.
 • Stage opties / plekken: 3 Sep 2018 - 15 Feb 2019
  Aantal leerlingen: 2
  Uren: in overleg

  18 Feb 2019 - 19 Apr 2019
  Aantal leerlingen: 1
  Uren: in overleg

  22 Apr 2019 - 12 Jul 2019
  Aantal leerlingen: 2
  Uren: in overleg

= Roze is beschikbaar
Werkdagen / tijden: Ochtend Middag Avond
Dinsdag
Donderdag


Je kunt 7 uur per dag stage lopen. Bereken zelf hoe veel uur je in totaal stage kunt lopen.

Organisatie: Leger des Heils

Het Leger des Heils in Beverwijk verricht haar activiteiten door middel van de inzet van betrokken vrijwilligers, ondersteund door beroepskrachten (korpsofficier). Laagdrempelige activiteiten door middel van persoonlijke aandacht voor ouderen, maaltijdproject, projecten voor en met ouders en hun jonge kinderen, kledingwinkel en open huis met koffie-inloop (buurtwerk) maken deel uit van het reguliere weekprogramma. Op zondagmorgen openbare samenkomsten waarin het christelijk geloof wordt gevierd. Verwantschap is er met o.a. de dak- en thuislozenzorg van het Leger des Heils te Haarlem.

Mission statement: Het Leger des Heils is een internationale beweging en behoort tot de universele christelijke kerk. Zijn boodschap is gebaseerd op de Bijbel. Zijn dienstverlening wordt gestimuleerd door de liefde tot God. Zijn opdracht is het evangelie van Jezus Christus te prediken en in zijn naam menselijke noden te lenigen zonder enige vorm van discriminatie.

We(l)doen is een samenwerkingsverband van MaatjeZ/ViVa! Zorggroep, MEE & De Wering, Socius, Stichting Welzijn Beverwijk en Stichting Welschap Welzijn.